Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Życie codzienne Łowickiego Cechu

 

W Cechu zrzeszone są osoby prowadzące działalność gospodarczą w trzydziestu rzemiosłach i zawodach. Największą grupę stanowią zakłady branży samochodowej oraz zakłady fryzjerskie. W tutejszych zakładach rzemieślniczych szkoleni  są uczniowie, którzy po trzyletnim okresie nauki przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego.

 

W łowickim Cechu działają, pod auspicjami Izby Rzemieślniczej w Łodzi, trzy komisje egzaminacyjne czeladniczo - mistrzowskie w zawodach:
fryzjer,
blacharz samochodowy,
mechanik pojazdów samochodowych.

Najważniejszą instancją naszej organizacji jest Walne Zgromadzenie Członków Cechu, które odbywa się w pierwszej połowie roku, i do którego kompetencji należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych, udzielanie absolutorium władzom Cechu, wprowadzanie zmian do Statutu Cechu, podejmowanie decyzji w sprawie zbycia lub nabycia składników majątku Cechu. Pozostałymi organami statutowymi Cechu są: Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna i Sąd Cechowy.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku Zarząd przeprowadził poważny remont siedziby Cechu dostosowując go do obowiązujących standardów w tym zakresie. Dzięki wykonanym pracom budynek Cechu, stał się jednym z ładniejszych obiektów w Łowiczu. Rzemiosło aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszego miasta co m.in. przejawia się udziałem,    i to zarówno czynnym jak i biernym, w wyborach do samorządu lokalnego.

Kontynuując dawne tradycje cechowe tutejszy samorząd stara się zintegrować łowickie środowisko rzemieślnicze. Temu celowi służą organizowane przez Zarząd Cechu spotkania towarzyskie rzemieślników, wycieczki itp. imprezy.

Nie sposób nie wspomnieć o religijnej stronie życia naszego środowiska. Rzemiosło łowickie zawsze, pomimo różnych perypetii dziejowych, było związane z Kościołem. Wyraża się to udziałem rzemiosła w uroczystościach o charakterze patriotyczno - religijnym. W 1983r. został zbudowany b. ciekawy ikono-graficznie ołtarz polowy, który ustawiany jest podczas procesji Bożego Ciała.
2024  Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości